Yamaha XV950R phong cách phi thuyền đồ chơi từ Nhật Bản

Chiếc cruiser Yamaha XV950 được xưởng độ Nhật Bản-Lucky Cat độ lại theo phong cách của món đồ chơi Sonicon Rocket. Nhiều nâng cấp cũng được áp dụng nhằm tăng khả năng đi xa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment