Xúc phạm danh dự trên Facebook: Có thể bị xử lý hình sự

"Nghị định 72 quy định rõ, không được xúc phạm danh dự người khác. Nếu nhẹ xử phạt hành chính, nặng có thể xử lý hình sự", Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment