Xuất hiện video cho thấy một con tin Nhật Bản bị chặt đầu

Một đoạn video xuất hiện trên Internet cho thấy một trong hai người Nhật Bản bị IS bắt giữ nói rằng con tin kia đã bị hành quyết và nhóm cực đoan muốn trao đổi ông lấy một nữ đánh bom tự sát. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment