Xuất hiện kẻ tấn công thứ 9 trong khủng bố Paris

Giới chức Pháp xác nhận một đoạn video cho thấy có kẻ tấn công thứ 9 trong vụ tấn công liên hoàn tại thủ đô Paris ngày 13/11 khiến 129 người chết. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment