Xử lý kỷ luật 95 cán bộ, công chức

(Dân trí) - Sau một năm thực hiện chỉ thị 29 của Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “5 xây 3 chống”, đã có tổng cộng 95 cán bộ công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách đến khai trừ Đảng, cách chức và sa thải. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment