Xót xa đầu tư Nhà nước, ăn vốn niềm tin của dân

Vẫn là những vấn đề cũ đằng sau con số khổng lồ “Nhà máy 8.100 tỷ thành đống sắt gỉ”. Tốn kém lãng phí không chỉ là những con số. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment