Xới bạc hơn 200 triệu đồng giữa rừng tràm

Giữa đêm, 37 người tham gia đánh bạc thấy công an bao vây đã bỏ chạy vào rừng, để lại hơn 200 triệu đồng tại hiện trường. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment