Xin lỗi người bị phạt vì bình luận lãnh đạo trên Facebook

Phó chủ tịch tỉnh An Giang cho biết, tỉnh sẽ không xin lỗi 3 người bình luận lãnh đạo trên Facebook. Tuy nhiên, đơn vị nào ra quyết định kỷ luật sai thì phải xin lỗi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment