Xem Phan Đăng Nhật Minh trả lời siêu tốc ở Đường lên đỉnh Olympia

Hiểu biết nhiều lĩnh vực và có khả năng đưa ra đáp án chính xác ngay sau khi câu hỏi được đưa ra, Cậu bé Google Phan Đăng Nhật Minh đang lần lượt chinh phục những kỷ lục ở cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment