Xây Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam tại Hà Nội

(Dân trí) - Trên cơ sở đề nghị của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment