Windows Phone, Internet Explorer bị khai tử

Microsoft vừa chính thức trình làng nền tảng Windows 10, hợp nhất giữa hệ điều hành desktop và mobile dưới một cái tên duy nhất. Như vậy, tên gọi Windows Phone sẽ chính thức bị khai tử. Người dùng sẽ phát hiệu ra nhiều điểm thân thuộc khi chuyển... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment