Website nhập cư Canada sập sau khi Trump thắng cử

Trong nhiều giờ qua, lượng người truy cập vào website nhập cư Canada tăng đột biến và cuối cùng, trang web đã bị sập. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment