Vụ 5 triệu yen: Sung công quỹ nếu là tiền không hợp pháp

Theo các luật sư, nếu bà Phạm Thị Ngọt không chứng minh được tiền do chồng bà ta gửi về, số tiền trên đương nhiên thuộc về người nhặt được. Trường hợp tiền thực sự của chồng bà Ngọt gửi về nhưng qua con đường không hợp pháp, số tiền 5 triệu yen có thể bị sung công quỹ Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment