VTV sở hữu bản quyền truyền hình AFF Cup 2016

Sáng 9/11 tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam thông báo đàm phán thành công để sở hữu bản quyền và trở thành đơn vị phát sóng chính thức AFF Cup 2016 tại Việt Nam. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment