VTV: 6 giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế hiệu quả

- Tôi quan tâm đặc biệt đến kế hoạch tinh giản biên chế mới của Nhà nước, Bộ trưởng có thể cho biết những điểm đáng chú ý của Chương trình tinh giản biên chế mới này để chúng ta có thể đạt được hiệu quả cao? - Đề án tinh giản biên chế lần này có... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment