Với LG, bán 8 triệu G4 đã là chiến công lớn

Theo ông Juno Cho, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LG Mobile Communications, công ty hyvọng bán được 8 triệu G4 trong năm 2015 và 12 triệu máy trong vòng đời của nó. Con số này tăng hơn 20% so với G3 với doanh số gần 10 triệu máy. ... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment