Võ Mỵ Nương có bạn thân hay không?

Theo đánh giá của Hoàng Lâu, một nhà nghiên cứu lịch sử Trung Quốc, dường như cả cuộc đời Võ Tắc Thiên không nhiều bạn thân. Trong lịch sử đúng là có Từ Hiền phi Từ Huệ, thường được gọi là Hiền lương, được cho là bạn của Võ Tắc Thiên. Sau khi Trưởng... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment