VNPT Hà Nội thất bại khi thử nghiệm modem internet

Thử nghiệm 1.000 modem có tính năng mới nhưng gặp sai sót trong việc bàn giao mật khẩu, VNPT Hà Nội quyết định dừng việc sử dụng song song hai lớp mật khẩu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment