VN tiếp tục chứng nhận an toàn sinh học cho ngô biến đổi gen

(Dân trí) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học (ATSH) đối với một giống ngô biến đổi gen mang đặc tính kháng sâu đục thân châu Á, đưa tổng số ngô chuyển gen được cấp chứng nhận ATSH ở nước ta lên 4 sự kiện. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment