VinaPhone sắp được cấp 2 triệu thuê bao 10 số

Sau MobiFone, đến lượt VinaPhone cũng sắp được cấp thêm 2 triệu thuê bao 10 số mới, nhờ việc bổ sung thêm đầu 1 đằng sau đầu số 091 và 094 hiện tại.
 >> Mã vùng điện thoại cố định sẽ quy hoạch trong vòng 2 năm Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment