Vinamilk 3 năm liên tiếp nhận giải ‘Tin và Dùng’

Vinamilk vừa được tạp chí Tư Vấn Tiêu & Dùng thuộc Thời Báo Kinh Tế Việt Nam trao giải “Tin và Dùng’ Việt Nam 2015. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Vinamilk nhận giải thưởng này. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment