Vietnam Airlines muốn đưa phí môi trường vào giá vé

Nhiều hãng hàng không cho biết họ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng khi tăng phí môi trường, do đó kiến nghị bỏ khoản thu này hoặc tính vào giá vé. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment