VietJet phát hành 300 triệu USD trái phiếu để mua máy bay

Hãng dự tính sẽ thu về từ 200 tới 300 triệu USD vào đầu quý II, song chưa quyết định sẽ thực hiện việc này tại các sàn trong nước hay quốc tế. Những nội dung này được ông Lưu Đức Khánh, tổng giám đốc VietJet phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment