Vietjet hủy chuyến bay vì khách dùng hết bình oxy

Trong chuyến bay, hành khách này khó thở khiến phi hành đoàn phải dùng 3 bình oxy trên máy bay để hỗ trợ, sau đó phải huỷ chuyến bay tiếp theo vì không còn bình oxy bổ sung. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment