Việt Nam và Campuchia xây dựng cột mốc biên giới

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết Việt Nam và Campuchia đang tiến hành xây dựng hai cột mốc số 30 và 275 theo hiệp định. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment