Việt Nam – Philippines thành đối tác chiến lược

Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ lo ngại về những diễn biến gần đây trên biển Đông Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment