Việt Nam – Philippines ký hiệp định đối tác chiến lược

Ngày 17/11, Việt Nam và Philippines đã ký hiệp định đối tác chiến lược, bao gồm nhất trí tăng cường hợp tác hàng hải. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment