Việt Nam – EAEU: Kỳ vọng 12 tỷ USD

Với việc đưa gần 90% dòng thuế về 0%, Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ giúp kim ngạch xuất nhập khẩu hai bên tăng mạnh. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment