Việt Nam đề nghị Trung Quốc dừng ngay cải tạo ở Trường Sa

Dựa trên căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử chứng minh chủ quyền ở Biển Đông, Việt Nam đề nghị Trung Quốc chấm dứt ngay việc xây dựng các công trình ở Trường Sa. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment