Việt Nam đề cao cuộc gặp Trump – Kim tại Singapore

Bộ Ngoại giao Việt Nam ủng hộ nỗ lực đối thoại giữa Tổng thống Mỹ Trump và lãnh đạo Triều Tiên vào tháng sau. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment