Việt Nam cử đoàn quan sát tại tòa xử ‘đường lưỡi bò’

Sự tham gia của Việt Nam nhằm thể hiện quan điểm ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đồng thời nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment