Việt Nam bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân ở Campuchia

Chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp với phía Campuchia đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt đang sinh sống ở Campuchia, trong bối cảnh nước này đang thực hiện rà soát dân số. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment