Vì sao văn bản thiếu tính pháp lý vẫn qua được bao nhiêu ‘cửa’?

Bộ Tư pháp đánh giá còn thực trạng 'nể nang, ngại động chạm' trong thẩm định các dự án xây dựng pháp luật. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment