Vì sao quốc vương Arab Saudi được chôn trong mộ vô danh

Thay vì một quốc tang trang trọng, quốc vương Arab Saudi Abdullah được chôn cất giản dị theo tín ngưỡng Wahhabi, với niềm tin rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước Thánh khi chết.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment