Vì sao Ngân hàng Nhà nước thôi in tiền mệnh giá nhỏ?

Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi một thông cáo về việc đáp ứng nhu cầu tiền mặt, tiền mệnh giá nhỏ và đảm bảo hoạt động ATM an toàn, thông suốt dịp Tết Ất Mùi 2015. Nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt tăng cao cả về số lượng và cơ cấu mệnh giá vào dịp Tết,... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment