Vì sao diêm Thống Nhất giá vài đồng vẫn sống tốt qua 60 năm?

Khi những chiếc bật lửa chưa phổ biến, diêm Thống Nhất là sản phẩm không thể thiếu trong sinh hoạt của người Việt. Bao diêm có logo truyền thống với hình chú chim bồ câu trắng, phía dưới dòng chữ “Diêm Thống Nhất” cỡ lớn chạy ngang mặt bao cho in... Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment