Vì anh ngoại tình

Tôi xin nghỉ làm một tháng để “giải quyết việc nhà”. Không ai biết việc nhà ấy là gì. Kể cũng lạ, cứ như là đặc tính sẵn có của phụ nữ trong nhà tôi, giữ bí mật cực giỏi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment