Vị anh hùng đầu tiên của ‘đặc công Rừng Sác’

Thời gian làm ông quên đi một vài chuyện, nhưng bữa cơm với cá được đơn vị nấu cho ông và 2 đồng đội trước khi lên đường đánh tàu chở dầu nặng 15.000 tấn làm địch kinh hồn bạt vía thì ông không bao giờ quên.  Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment