Vén màn “hầm hạt giống tận thế”

Lần mở cửa đầu tiên của hầm chứa hạt giống toàn cầu Svalbard xuất phát từ nguyên nhân chiến tranh - một thảm họa nhân tạo thuộc loại dễ ngăn chặn nhất Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment