‘Vay tiền Trung Quốc thì kiện đòi lãnh thổ được không?’

Cho rằng "cử tri yêu cầu không vay tiền của Trung Quốc", đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã đưa vấn đề này chất vấn Thủ tướng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment