USD ngân hàng quay đầu giảm mạnh

Mỗi đôla Mỹ bán ra tại các ngân hàng cuối giờ chiều nay xuống quanh 21.480 đồng, giảm 30-40 đồng so với buổi sáng. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment