Uống 1 ly, được 1 triệu nhân dân tệ!

Có tin một chính ủy quân đoàn ở Trung Quốc ra sức uống 38 ly rượu để được cấp trên rót khoảng 50 triệu nhân dân tệ Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment