Unai Emery sẽ khai hóa nền văn minh mới ở Arsenal?

Ngày Arsene Wenger ra đi, Arsenal được Telegraph ví von như “trở về thời kỳ đồ đá”, và Unai Emery tới như ánh sáng của nền văn minh mới. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment