Úc cứng rắn với Trung Quốc

Quần đảo Solomon hủy thỏa thuận ký với Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) về việc xây dựng một tuyến cáp quang internet ngầm dưới biển Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment