Uber, Grab và câu chuyện độc quyền

Chưa nói đến mức độ ưu việt về công nghệ cũng như tiết kiệm chi phí, sự xuất hiện của Uber hay Grab thách thức vị thế độc quyền của ngành taxi kiểu cũ. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment