UAZ-469 – chiếc xe một thời để nhớ

Mẫu xe địa hình 4x4 ra đời năm 1973, có thể hoạt động trên mọi địa hình, dễ sửa chữa và trở thành biểu tượng về độ tin cậy. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment