Tỷ lệ cử tri đi bầu tăng tại 5 bang chiến trường của Mỹ

Georgia là một trong những bang có số phiếu bầu sớm cao kỷ lục với 2.381.416 phiếu. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment