Tương lai u ám chờ bà Yingluck

Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) của Thái Lan hôm 23-1 quyết định luận tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra sau khi cho rằng bà sao nhãng trách nhiệm trong quản lý chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment