Túi tiền vơi của Bộ trưởng Tài chính

Không chủ động được hết các khoản chi, trong suốt nhiệm kỳ, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng gặp phải không ít thách thức khi xử lý bài đầu vào cho ngân sách. Đọc thêm »

Share this post:

Recent Posts

Leave a Comment