Tuần lễ thời trang New York thâu tóm đối thủ

Nhà tổ chức New York Fashion Week mua lại tuần thời trang đối thủ để có thêm lựa chọn về điểm tổ chức sau khi bị tòa án yêu cầu rời khỏi khu Lincoln Center năm ngoái. Đọc thêm »

Share this post:

Related Posts

Leave a Comment